biuro rachunkowe hossa logo białe

OBSŁUGA KSIĘGOWO - KADROWA FIRM

Nasza firma świadczy usługi księgowe dla wszelkiego rodzaju firm, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń, fundacji.

biuro rachunkowe hossa opis

Oferta biura rachunkowego HOSSA ustalana jest indywidualnie z każdą firmą, w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów.
Do każdego Klienta 
podchodzimy indywidualnie. Na nasze usługi księgowe wystawiamy Faktury VAT.

Biuro rachunkowe HOSSA

zapewnia kompleksową, profesjonalną i solidną obsługę.

Posiadamy niezbędne, wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznym jak również prywatnym, zdobywane przy prowadzeniu firm. Nasze kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, potwierdzone Certyfikatem nadanym przez Ministra Finansów.
Wszystkie deklaracje i rozliczenia składamy w terminie.

4

pracowników

ponad 50

prowadzonych firm i przedsiębiorstw

Czym się zajmujemy?

Księgi Rachunkowe
Ksiązki Przychodów i Rozchodów
Ewidencja Przychodów dla celów
zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych pełną obsługę w zakresie podatku VAT kompleksową obsługę kadrowo – płacową, ZUS, PFRON
więcej…

Współpracujemy z firmą Megatax przy rozliczeniach dochodów z zagranicy.

Udzielamy wszelkiej pomocy przy otwieraniu działalności gospodarczej.

Szczegóły współpracy…

Więcej informacji udzielamy na miejscu. ZAPRASZAMY

Zakres świadczonych usług

KSIĘGI
RACHUNKOWE

 • otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, opracowanie polityki rachunkowości,
 • zamknięcie roku,
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

KSIĘGA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, w tym JPK,

EWIDENCJA PRZYCHODÓW
(RYCZAŁT) I KARTA PODATKOWA

 • prowadzenie ewidencji przychodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych, w tym miesięcznych JPK,

PROWADZENIE DOKUMENTACJI
KADROWO-PŁACOWEJ

 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym umów zleceń/ o dzieło,
 • rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich pracowników,
 • sporządzanie list płac, list obecności,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji o dochodach pracowników,
 • sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych wraz z ich elektroniczną wysyłką do ZUS, sprawozdawczość do PFRON.

Zainteresowany współpracą?​

Do podpisania umowy będą potrzebne następujące dokumenty:

 • W przypadku nowych firm – wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • W przypadku zmiany obsługi w trakcie roku podatkowego należy dostarczyć księgi podatkowe (np. książkę przychodów i rozchodów), rejestr VAT (zakupu, sprzedaży), deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS DRA oraz RCA

Po podpisaniu umowy:

 • Do dnia 10 każdego miesiąca dostarczenia dokumentów księgowych za poprzedni miesiąc do biura HOSSA (dokumenty księgowe możemy odebrać w siedzibie Klienta po uzgodnieniu)
 • Biuro przekaże przelewy: ZUS płatny do 10 (bez zatrudnienia pracowników) lub do 15 (z zatrudnieniem pracowników)
 • Do 20 każdego miesiąca (przeważnie około 18-19 dnia) przelewy do US z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz informację z zakresu uzyskanych przychodów i kosztów (płatność do 20 każdego miesiąca) i VAT (płatność do 25 każdego miesiąca)
 • Biuro przyjmuje na siebie obowiązki związane z kontaktami z US i ZUS, również podczas kontroli.

W przypadku większych firm, staramy się aby dokumentacja spływała do nas na bieżąco, w okresach dwutygodniowych lub nawet tygodniowych. Dokumenty można także przesłać mailem, kurierem lub pocztą albo po uzgodnieniu możliwy jest odbiór przez biuro. W większości przypadków spotykamy się z naszymi Klientami raz w miesiącu. 

Zazwyczaj wystarcza to do załatwienia wszystkich spraw. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy dostępni pod wyznaczonym numerem telefonu lub drogą internetową.

biuro rachunkowe hossa logo czarne

Ubezpieczenie OC zabezpiecza naszych Klientów przed kosztami błędów w sztuce księgowej.

Kontakt z nami

Nasza lokalizacja

ul. Spółdzielcza 6, 21-400 Łuków

698 645 154 | 505 642 337

hossa.lukow@gmail.com

Scroll to Top