HOSSA

 Finanse i Rachunkowość

Biuro rachunkowe | Usługi księgowe

Nasza firma świadczy usługi księgowe dla wszelkiego rodzaju firm, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń, fundacji.

O FirmieOferta

HOSSA Biuro rachunkowe

Finanse i Rachunkowość

Biuro rachunkowe HOSSA zapewnia kompleksową, profesjonalną i solidną obsługę. Posiadamy niezbędne, wieloletnie doświadczenie w sektorze publicznym jak również prywatnym, zdobywane przy prowadzeniu firm. Nasze kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej, potwierdzone Certyfikatem nadanym przez Ministra Finansów. 

Wszystkie deklaracje i rozliczenia składamy w terminie.

 

Oferta biura rachunkowego HOSSA ustalana jest indywidualnie z każdą firmą, w zależności od formy prowadzonej księgowości, liczby dokumentów. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Na nasze usługi księgowe wystawiamy Faktury VAT.

Czym się zajmujemy?

  • Księgi Rachunkowe
  • Ksiązki Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencja Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
  •  pełną obsługę w zakresie podatku VAT
  • kompleksową obsługę kadrowo – płacową, ZUS, PFRON

więcej…

Współpracujemy z firmą Megatax przy rozliczeniach dochodów z zagranicy.

Udzielamy wszelkiej pomocy przy otwieraniu działalności gospodarczej.

Szczegóły współpracy…

 

Więcej informacji udzielamy na miejscu.
ZAPRASZAMY

Zakres świadczonych usług

KSIĘGI RACHUNKOWE

– otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności,

– dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej,

– prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

– sporządzanie deklaracji podatkowych,
opracowanie polityki rachunkowości,

– zamknięcie roku,

– sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

– bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– prowadzenie ewidencji wyposażenia,
prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,

– sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, w tym JPK,

EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) I KARTA PODATKOWA

– prowadzenie ewidencji przychodów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

– prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług,

– sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych, w tym miesięcznych JPK,

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ

– zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,

– sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym umów zleceń/ o dzieło,

– rozliczanie czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich pracowników,

– sporządzanie list płac, list obecności,

– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji o dochodach pracowników,

– sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych wraz z ich elektroniczną wysyłką do ZUS,
sprawozdawczość do PFRON.

Do podpisania umowy będą potrzebne następujące dokumenty:

– W przypadku nowych firm – wpis do ewidencji działalności gospodarczej

– W przpadku zmiany obsługi w trakcie roku podatkowego należy dostarczyć – księgi podatkowe (np. książkę przychodów i rozchodów), rejestr VAT (zakupu, sprzedaży), deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS DRA oraz RCA

Po podpisaniu umowy:

– Do dnia 10 każdego miesiąca dostarczenia dokumentów księgowych za poprzedni miesiąc

do biura HOSSA (dokumenty księgowe możemy odebrać w siedzibie Klienta po uzgodnieniu)

– Biuro przekaże przelewy: ZUS płatny do 10 (bez zatrudnienia pracowników) lub do 15 (z zatrudnieniem pracowników)

– Do 20 każdego miesiąca (przeważnie około 18-19 dnia) przelewy do US z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz informację z zakresu uzyskanych przychodów i kosztów (płatność do 20 każdego miesiąca) i VAT (płatność do 25 każdego miesiąca)
d) Biuro przyjmuje na siebie obowiązki związane z kontaktami z US i ZUS, również podczas kontroli.

W przypadku większych firm, staramy się aby dokumentacja spływała do nas na bieżąco, w okresach dwutygodniowych lub nawet tygodniowych. Dokumenty można także przesłać mailem, kurierem lub pocztą albo po uzgodnieniu możliwy jest odbiór przez biuro. W większości przypadków spotykamy się z naszymi Klientami raz w miesiącu. Zazwyczaj wystarcza to do załatwienia wszystkich spraw. W przypadku pytań i wątpliwości jesteśmy dostępni pod wyznaczonym numerem telefonu lub drogą internetową.

Ubezpieczenie OC zabezpiecza naszych Klientów przed kosztami błędów w sztuce księgowej.

 

Masz pytania? Chcesz nawiązać współpracę?

Skontaktuj się z Nami!

HOSSA Finanse i Rachunkowość

ul. Partyzantów 4
21-400 Łuków
obok Straży Pożarnej
I piętro, wejście od podwórka

 

Kontakt

tel kom: 698 645 154 | 505 642 337
hossa.lukow@gmail.com

 

Dane do FV

Finanse i Rachunkowość Hossa

ul. Partyzantów 4

21-400 Łuków
NIP 825-217-84-05

 

HOSSA Finanse i Rachunkowość

HOSSA Finanse i Rachunkowość

ul. Partyzatów 4
21-400 Łuków

Copyright © 2017 by www.fr-hossa.pl
Projekt i realizacja www.lukow360.pl